Wijziging belastingverdrag met Duitsland

Wijzigingsprotocol nieuwe belastingverdrag met Duitsland.

Sinds 1 januari 2016 is het nieuwe belastingverdrag met Duitsland in werking getreden. Op 14 januari 2016 heeft het ministerie van financiën een wijzigingsprotocol voor dit verdrag gepubliceerd. In het nieuwe belastingverdrag met Duitsland is de belastingheffing over het inkomen van zeevarenden en piloten toegewezen aan de woonstaat. In dit wijzigingsprotocol wordt dat veranderd en is de belastingheffing over de inkomens van zeevarenden en piloten toegewezen aan het land waar de werkelijke leiding van de onderneming die het schip, luchtvaartuig of binnenschip exploiteert is gelegen.

 

Daarnaast is ook de omschrijving wat onder Nederland en Duitsland moet worden verstaan veranderd. De belangrijksten wijzigingen hierbij zijn dat de omschrijvingen voor Nederland en Duitsland nu gelijk zijn en expliciet de opwekking van energie uit hernieuwbare bronnen buiten de territoriale wateren (bv. windmolenparken op zee) hier ook onder vallen.

 

Als dit jaar de akten van bekrachtiging worden getekend en uitgewisseld, dan treden deze wijzigingen per 1 januari 2017 in werking. 

 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2016/01/14/wijzigingsprotocol-belastingverdrag-nederland-duitsland