Robots belasting laten betalen. Goed idee?

Posted on Jan 22, 2019 in Tax

Een belasting op robots? Geen goed idee, blijkt uit onderzoek

21 januari 2019    Nieuws

Bill Gates – onder andere – roept op tot een belasting op robots. Is dat een goed idee? Onderzoeker Uwe Thümmel van Erasmus School of Economics raadt zo’n robotbelasting niet aan: de welvaartswinst van een belasting op robots is verwaarloosbaar. Donderdag 24 januari 2019 verdedigt Thümmel zijn proefschrift over een optimale herverdeling van welvaart in het licht van technologische veranderingen.

De afgelopen decennia hebben technologische veranderingen bijgedragen aan een grotere inkomensongelijkheid. Hoe kunnen overheden in het licht van technologische veranderingen herverdelingsbeleid zodanig inzetten dat de voordelen van ‘machines’ eerlijker onder ons allen worden verdeeld – zonder hierbij de economische efficiëntie te veel te schaden?

In zijn proefschrift ‘Of Machines and Men: Optimal Redistributive Policies under Technological Change’ analyseert Thümmel deze vragen.

Belasting op robots

In het kernhoofdstuk van zijn proefschrift stelt Thümmel de vraag of robots belast moeten worden. Bill Gates is de beroemdste voorstander van een dergelijke belasting, maar in Nederland is er ook steun voor dit idee.

Thümmel bestudeerde een model waarin robots zorgen voor een ‘polarisatie’ van de arbeidsmarkt en waarin inkomen niet-lineair kan worden belast. Hij stelt dat een belasting op robots heel goed kan worden ingezet voor een goede loonspreiding. Een belasting op robots stimuleert bedrijven om meer werknemers in dienst te nemen in plaats van gebruik te maken van machines.

Hierdoor stijgen de lonen van werknemers en wordt de inkomensongelijkheid kleiner. Dit leidt echter wel tot een daling van de productie. Thümmel berekende de welvaartswinst van een robotbelasting voor de Amerikaanse economie, om vast te stellen dat deze verwaarloosbaar is. Hij adviseert derhalve geen belasting op robots in te voeren.

Bron: Erasmus Universiteit Rotterdam