Gebruik maken van de Inkeerregeling; hoe werkt dat?

De laatste jaren is de Belastingdienst actief op zoek naar verzwegen vermogen in het buitenland zoals een geheime spaarrekening, effectenportefeuille of vakantiewoning. De inkeerregeling geeft u de kans om schoon schip te maken, tot 1 juli 2014 zonder boete.
Indien u geld heeft staan op een verzwegen buitenlandse rekening is de kans groot dat u deze jaren geleden heeft geopend in een tijd dat het maatschappelijk meer geaccepteerd werd. Er werd veel reclame gemaakt voor sparen in bijvoorbeeld Zwitserland en dit leek een prachtig alternatief voor de hoge belastingtarieven die in die tijd golden. Het kan ook zijn dat uw familie dit geld op een verzwegen buitenlandse rekening gespaard heeft en dat u dit verzwegen vermogen geërfd heeft. U had dit vermogen echter wel aan moeten geven bij de belastingdienst in Nederland.
 
Indien de fiscus zelf hierachter komt moet alsnog de belasting over het vermogen betaald worden en worden er hoge boetes opgelegd, tot maximaal 300%. Ook strafrechtelijke vervolging behoort tot de mogelijkheden. De kans hierop wordt steeds groter aangezien het bankgeheim in verschillende landen op de tocht staat. In EU-verband hebben de Ministers van Financiën unaniem afgesproken dat verzoeken om informatie uitwisseling niet meer geweigerd mogen worden door EU-landen. Landen als België, Oostenrijk en Luxemburg zullen zich niet meer achter een bankgeheim kunnen verschuilen.
 
Luxemburg heeft reeds aangegeven per 1 januari 2015 het bankgeheim af te schaffen en met de andere Europese landen over te gaan tot automatische informatie-uitwisseling over (buitenlandse) spaartegoeden. Oostenrijk wil hierover in overleg gaan met Brussel.
Ook worden er steeds meer belastingverdragen tot informatie-uitwisseling afgesloten tussen Nederland en andere landen, waaronder ook de zogenaamde belastingparadijzen. Recent zijn de maximale boetes van 100% naar 300% verhoogd.
Wat is de inkeerregeling?
 
Bezit u banktegoeden, effecten of onroerend goed in het buitenland waar de fiscus geen weet van heeft? Door middel van de inkeerregeling kunt u het vermogen alsnog aangeven waarbij u echter wordt gevrijwaard van eventuele strafrechtelijke vervolging en hoge boetes.
Voorwaarde is wel dat de fiscus u zelf nog niet op het spoor was. Sinds 1 juli 2010 geldt er een boete van 30% over de belasting die alsnog verschuldigd is. Staatssecretaris Weekers kondigde echter op 2 september 2013 aan dat de inkeerregeling tijdelijk versoepeld zou worden en dat de inkeerboete omlaag gaat naar 0%. Met deze maatregel die per direct ingaat, kan men tot 1 juli 2014 boetevrij inkeren. Daarna gaat de boete voor een jaar weer omhoog naar 30% en per 1 juli 2015 zelfs naar 60%. Ook andere regels worden volgend jaar strenger, waaronder de navorderingstermijn.
 
Voor buitenlands vermogen geldt een termijn van 12 jaar waarover de Belastingdienst gegevens zal vragen en belasting kan navorderen; voor binnenlands vermogen is dit nu nog 5 jaar. Er is een wetsvoorstel ingediend waarin de binnenlandse navorderingstermijn ook naar 12 jaar verlengd wordt. Door inkeer of vrijwillige verbetering kunt u weer vrij beschikken over uw vermogen en worden eventuele erfgenamen niet met de problemen opgezadeld. Op termijn zijn er plannen om de inkeerregeling helemaal af te schaffen. Wij raden u derhalve aan om nu nog van de voordelen gebruik te maken die de huidige boetevrije inkeerregeling biedt.
 
Wat kan Tysma|Lems voor u betekenen?
Ons kantoor heeft al sinds de invoering in 2001 ervaring met de inkeerregeling en heeft voor nieuwe cliënten met succes een beroep hierop gedaan. Als gespecialiseerde belastingadviseur nemen wij de onderhandelingen met de fiscus van u over. Uiteraard betrachten wij hierbij uiterste discretie!