SCHENKINGSVRIJSTELLING EIGEN WONING

Posted on Nov 26, 2013 in Mortgage
SCHENKINGSVRIJSTELLING EIGEN WONING

Al een paar jaar wil het kabinet stimuleren dat een schenking ook wordt besteed aan de aflossing van de hypotheek of de aankoop van een eigen woning. De schenkingsvrijstelling kan in die gevallen oplopen tot ruim 50.000 euro als een ouder een kind geld schenkt. Maar daar is nu een schepje bovenop gedaan. Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 is de schenkingsvrijstelling verruimd naar 100.000 euro. Die verruiming betreft niet alleen uw eigen kind, maar u mag aan iedereen 100.000 euro belastingvrij schenken.