Belastingverhoging vanaf 1 januari 2014 middeninkomens door afbouw heffingskortingen

Posted on Jan 14, 2014 in belasting, inkomen

Vanaf 1 januari 2014 is de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk gemaakt. Vanaf een inkomen van € 19.645 wordt de algemene heffingskorting lager naarmate het belastbare inkomen uit werk en woning stijgt. De algemene heffingskorting kan echter niet lager zijn dan € 1.366. Ook de arbeidskorting is inkomensafhankelijk en wordt vanaf 2014 voor hogere inkomens in drie stappen verder afgebouwd tot uiteindelijk nihil. Het negatieve gevolg van de afbouw van de heffingskortingen blijkt vooral neer te dalen bij de (hogere) middeninkomens. Zij betalen in feite een marginaal toptarief van 56%.

Saillant detail: in de loonbelastingtabellen wordt (nog) geen rekening gehouden met de inkomensafhankelijke verlaging van de heffingskortingen bij bijzondere beloningen. Het gevolg hiervan is dat over eenmalige betalingen, zoals vakantiegeld en de eindejaarsuitkering, in veel gevallen 4% te weinig belasting wordt afgedragen. Veel Nederlanders zullen de rekening daarom pas gepresenteerd krijgen na het indienen van de aangifte inkomstenbelasting 2014.