meld wijziging eigen woning op tijd

Posted on Jan 23, 2015 in belasting, eigen huis, Finance, inkomen, schenkingen, teruggave

 

  Heeft uw cliënt op of na 1 januari 2013 een eigenwoninglening gesloten bij een niet-bancaire instelling (bijvoorbeeld bij familie of bij zijn eigen BV) en heeft hij die lening in 2014 gewijzigd? Maak hem er dan op attent dat hij dit vóór 1 februari 2015 moet melden bij de Belastingdienst om renteaftrek te behouden. Heeft uw cliënt in 2014 een woning gekocht met een lening van zijn ouders of van zijn eigen BV? In dat geval kan hij de rente alleen in aftrek brengen op zijn box-1-inkomen als hij de gegevens over die lening tijdig meldt bij de Belastingdienst. Dit wil zeggen bij de aangifte IB 2014, maar uiterlijk op 31 december 2015.
Tip

Deze informatieplicht ziet op leningen van niet-administratieplichtigen en geldt alleen voor leningen die op of na 1 januari 2013 zijn aangegaan, waarop uw cliënt verplicht ten minste annuïtair moet aflossen. Uw cliënt hoeft dus geen gegevens te melden van een op 31 december 2012 bestaande lening. Dit geldt ook als de rente van deze lening na 1 januari 2013  is of wordt gewijzigd.