gezinssituatie bepalend?

Bij uw emigratie of immigratie wordt niet alleen gekeken naar waar u zelf bent, maar kan ook uw gezinssituatie van belang zijn. Een man die in Frankrijk woonde werd, doordat zijn vrouw en kind naar Nederland immigreerden, ook geacht zijn normale verblijfplaats in Nederland te hebben hoewel hij zelf nog in Frankrijk was. Hierdoor liep hij een vrijstelling voor de BPM bij de import van zijn auto mis. Heeft u of hebben uw gezinsleden plannen om te emigreren of te immigreren of krijgt u een relatie met iemand die buiten Nederland woont, laat u dan goed adviseren over de mogelijke gevolgen voor de belastingen.

 

Langer verblijf in Frankrijk voorkwam BPM-heffing niet
Een man woont met zijn vrouw en dochter in Frankrijk. Hij koopt daar in april 2011 een auto. Als zijn vrouw en dochter in augustus 2011 teruggaan naar Nederland, blijft hij zelf nog tot 1 november in Frankrijk wonen. Hij meent daardoor te voldoen aan de bezitseis van 6 maanden voor de BPM-vrijstelling voor de import van zijn Franse auto. Dat is te kort door de bocht, oordeelt de Hoge Raad. De fysieke aanwezigheid van de man in Frankrijk is niet doorslaggevend voor het bepalen van zijn normale verblijfplaats. Die ligt in Nederland sinds het vertrek van zijn vrouw en dochter naar Nederland. De auto is al in augustus geïmporteerd en dit valt dus binnen de 6-maandstermijn. 

Hoewel dit stukje specifiek gaat over de wetgeving voor de BPM  kan de woonplaats van gezinsleden ook invloed hebben bij de woonplaatsbepaling voor de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2015:64