Grens van 150 Kilometer in de 30% regeling niet in strijdt met het vrij verkeer van werknemers in de Europese Unie

Voor toepassing van de 30% onbelaste kosten vergoeding voor ingekomen werknemers is het vereist dat de werknemer, in de 24 maanden die voorafgaan aan zijn dienstbetrekking, gedurende tenminste 18 maanden meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens heeft gewoond. Een inwoner van Duitsland die minder dan 150 kilometer van de Nederlandse grens woonde en […]

meld wijziging eigen woning op tijd

Posted on Jan 23, 2015 in belasting, eigen huis, Finance, inkomen, schenkingen, teruggave

    Heeft uw cliënt op of na 1 januari 2013 een eigenwoninglening gesloten bij een niet-bancaire instelling (bijvoorbeeld bij familie of bij zijn eigen BV) en heeft hij die lening in 2014 gewijzigd? Maak hem er dan op attent dat hij dit vóór 1 februari 2015 moet melden bij de Belastingdienst om renteaftrek te […]

Bedrijfsfietsen mogen later worden afgeleverd

Posted on Dec 12, 2014 in inkomen, schenkingen, Tax, werkgevers

Ondernemers kunnen hun werknemers met een gerust hart tot het einde van het jaar gebruik laten maken van bedrijfsfietsenregeling, die vanaf 1 januari wordt opgeheven. De RAI Vereniging heeft met ‘een sterke lobby’ het ministerie van Financiën overgehaald tot een soepele omgang met de afleverdatum van de fiscaal gestimuleerde tweewielers. Fietsfabrikanten hebben namelijk moeite om voor 31 […]

GELD MISLOPEN DOOR VREES BELASTINGDIENST

Posted on Mar 31, 2014 in bankrekening, belasting, inkomen, teruggave

Meer dan de helft van de vakkenvullers, tomatenplukkers en serveersters dreigt geld mis te lopen door geen belastingaangifte te doen. Dit blijkt uit een peiling van FNV Jong. Tweederde van de jongeren heeft nog geen aangifte gedaan. Bijna de helft van de jongeren weet zelfs niet eens dat ze geld terug kunnen vragen bij de […]

Afschaffing bankgeheim Oostenrijk en Luxemburg

Tweede Kamerlid Nijboer had vragen gesteld over berichten dat Oostenrijk en Luxemburg willen vasthouden aan het bankgeheim. De Staatssecretaris heeft op deze vragen geantwoord dat het behoud van het bankgeheim zeer onwenselijk is, aangezien dit de strijd tegen belastingontduiking en witwassing erg belemmert. Volgens de Staatssecretaris is het gezien de internationale ontwikkelingen niet zozeer de […]

keuzeregeling: alle inkomsten relevant voor voorkoming van dubbele belasting

Posted on Feb 4, 2014 in belasting, inkomen, wereldinkomen

03 feb 2014 Als een buitenlands belastingplichtige kiest voor een fiscale behandeling als binnenlands belastingplichtige mag Nederland bij de berekening van de voorkoming van dubbele belasting rekening houden met alle bestanddelen van het wereldinkomen. Dit geldt óók voor de inkomensbestanddelen die volgens het desbetreffende belastingverdrag aan de andere verdragsluitende staat exclusief ter heffing zijn toegewezen. […]

Belastingverhoging vanaf 1 januari 2014 middeninkomens door afbouw heffingskortingen

Posted on Jan 14, 2014 in belasting, inkomen

Vanaf 1 januari 2014 is de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk gemaakt. Vanaf een inkomen van € 19.645 wordt de algemene heffingskorting lager naarmate het belastbare inkomen uit werk en woning stijgt. De algemene heffingskorting kan echter niet lager zijn dan € 1.366. Ook de arbeidskorting is inkomensafhankelijk en wordt vanaf 2014 voor hogere inkomens in drie […]