Gebruik maken van de Inkeerregeling; hoe werkt dat?

De laatste jaren is de Belastingdienst actief op zoek naar verzwegen vermogen in het buitenland zoals een geheime spaarrekening, effectenportefeuille of vakantiewoning. De inkeerregeling geeft u de kans om schoon schip te maken, tot 1 juli 2014 zonder boete. Indien u geld heeft staan op een verzwegen buitenlandse rekening is de kans groot dat u […]

Afschaffing bankgeheim Oostenrijk en Luxemburg

Tweede Kamerlid Nijboer had vragen gesteld over berichten dat Oostenrijk en Luxemburg willen vasthouden aan het bankgeheim. De Staatssecretaris heeft op deze vragen geantwoord dat het behoud van het bankgeheim zeer onwenselijk is, aangezien dit de strijd tegen belastingontduiking en witwassing erg belemmert. Volgens de Staatssecretaris is het gezien de internationale ontwikkelingen niet zozeer de […]

Banken in Zwitserland en Luxemburg jagen Nederlandse zwartspaarders weg

Posted on Dec 6, 2013 in inkeerregeling

Geld dat langer dan twaalf jaar in het buitenland heeft gestaan, mag tot juli tegen 20% belasting, inclusief heffingsrente, worden ‘ingekeerd’. Over geld dat korter dan twaalf jaar is verstopt, moet wel zo’n 60% belasting worden afgerekend. source: financieel dagblad http://fd.nl/economie-politiek/663931-1312/banken-in-zwitserland-en-luxemburg-jagen-nederlandse-zwartspaarders-weg. Meer informatie over auteursrechten of intellectuele eigendom vindt u in ons ‘Copyright Statement’ (http://fd.nl/copyright). […]