Schenkingsvrijstelling uitgebreid naar woning in aanbouw

Posted on Oct 30, 2014 in belasting, schenkingen

 

Cliënten die in 2014 de belastingvrije schenking van maximaal € 100.000 ontvangen voor de

aankoop van een nieuwbouwwoning, mogen een deel van de schenking ook besteden aan de

aankooptermijnen die in 2015 vervallen. Voorwaarde is dat zij in 2014 minimaal de eerste termijn

van het aankoopbedrag hebben betaald. Wordt de belastingvrije schenking gebruikt voor de

verbouwing of het onderhoud van een eigen woning, dan kan de schenking tot 1 januari 2017

worden besteed. De woning die wordt verbouwd moet wel in 2014 in het bezit zijn van de

begunstigde. Dit antwoordt staatssecretaris Wiebes op Kamervragen hierover.