UA-19815817

Belasting op spaargeld toch niet strijdig met mensenrechten

Belasting op spaargeld toch niet strijdig met mensenrechten

Belasting op spaargeld toch niet strijdig met mensenrechten De fictieve vermogensrendementsheffing is niet strijdig met de mensenrechten. Dat oordeelde de Hoge Raad vrijdag over de unieke wijze waarop in Nederland belasting wordt geheven over vermogen en vermogenswinst. Met het arrest negeert de Hoge Raad het advies van advocaat-generaal René Niessen. Die noemde in februari de […]

Wijziging belastingverdrag met Duitsland

Wijzigingsprotocol nieuwe belastingverdrag met Duitsland. Sinds 1 januari 2016 is het nieuwe belastingverdrag met Duitsland in werking getreden. Op 14 januari 2016 heeft het ministerie van financiën een wijzigingsprotocol voor dit verdrag gepubliceerd. In het nieuwe belastingverdrag met Duitsland is de belastingheffing over het inkomen van zeevarenden en piloten toegewezen aan de woonstaat. In dit […]

Betaling Belastingdienst alleen nog op rekening met uw naam | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Posted on Dec 1, 2015 in bankrekening, belasting, Tax, tax return, teruggave

  Betaling Belastingdienst alleen nog op rekening met uw naam | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl.

meld wijziging eigen woning op tijd

Posted on Jan 23, 2015 in belasting, eigen huis, Finance, inkomen, schenkingen, teruggave

    Heeft uw cliënt op of na 1 januari 2013 een eigenwoninglening gesloten bij een niet-bancaire instelling (bijvoorbeeld bij familie of bij zijn eigen BV) en heeft hij die lening in 2014 gewijzigd? Maak hem er dan op attent dat hij dit vóór 1 februari 2015 moet melden bij de Belastingdienst om renteaftrek te […]

Schenkingsvrijstelling uitgebreid naar woning in aanbouw

Posted on Oct 30, 2014 in belasting, schenkingen

  Cliënten die in 2014 de belastingvrije schenking van maximaal € 100.000 ontvangen voor de aankoop van een nieuwbouwwoning, mogen een deel van de schenking ook besteden aan de aankooptermijnen die in 2015 vervallen. Voorwaarde is dat zij in 2014 minimaal de eerste termijn van het aankoopbedrag hebben betaald. Wordt de belastingvrije schenking gebruikt voor […]

Positieve reactie op rente aftrek maatregelen prinsjesdag

Posted on Sep 19, 2014 in belasting, eigen huis, Mortgage, Tax

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en de Vereniging Eigen Huis (VEH) vinden het positief dat de periode van renteaftrek over meegefinancierde restschuld wordt verruimd van 10 naar 15 jaar. “Het kabinet heeft geluisterd naar haar pleidooi voor een betere restschuldfinanciering en de positieve effecten van het lage btw-tarief”, aldus de VEH. .De succesvolle tijdelijke […]